ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบAll In One จำนวน ๓๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบAll In One จำนวน ๓๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 3 พ.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก