ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 31 พ.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก