ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่าการใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่าการใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่โพสต์ : 2 ต.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก