ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและเทพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและเทพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 13 ก.พ. 2562

กลับสู่หน้าหลัก