ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 98รายการ จำนวน 1 งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา2562 โดยวิธีคั

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 98รายการ จำนวน 1 งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา2562 โดยวิธีคั

วันที่โพสต์ : 4 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก