ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Download]***********************************************************


การขอดูคะแนนสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ , ห้องพิเศษคณิตศาสตร์ , ห้องพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(EP)) [Download]

วันที่โพสต์ : 13 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก