ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (GC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]***********************************************************


การขอดูคะแนนสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ , ห้องพิเศษคณิตศาสตร์ , ห้องพิเศษคอมพิวเตอร์ และ ห้องพิเศษโครงการภาษาจีน [Download]

วันที่โพสต์ : 13 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก