ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกรณีลำดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกรณีลำดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [Download]ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกรณีลำดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [Download]

วันที่โพสต์ : 14 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก