ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๙๘ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๙๘ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่โพสต์ : 14 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก