ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ [Download]

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป[Download]

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ [Download]

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ [Download]***********************************************************


การขอดูคะแนนสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ และประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ[Download]

วันที่โพสต์ : 2 เม.ย. 2562

กลับสู่หน้าหลัก