ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์) [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทนักเรียนทั่วไป (แผนการเรียนอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ) [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (แผนการเรียนอังกฤษ – ไทย – สังคม) [Download]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ - ความสามารถพิเศษ [Download]***********************************************************


การขอดูคะแนนสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป (แผนวิทย์ – คณิต),(อังกฤษ – คณิต),(อังกฤษ – ต่างประเทศ),(อังกฤษ – ไทย – สังคม),(เงื่อนไขพิเศษ - ความสามารถพิเศษ)[Download]

วันที่โพสต์ : 5 เม.ย. 2562

กลับสู่หน้าหลัก