ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก