ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่โพสต์ : 14 พ.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก