ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๗.๔๕ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๗.๔๕ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 9 ส.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก