ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[Download]

วันที่โพสต์ : 19 ส.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก