ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

วันที่โพสต์ : 30 ต.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก