ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแม่บ้านทำความสะอาด อัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแม่บ้านทำความสะอาด อัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่โพสต์ : 12 พ.ย. 2562

กลับสู่หน้าหลัก