ประกาศบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2562 สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2562[Download]

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2562[Download]

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2562[Download]

วันที่โพสต์ : 15 พ.ย. 2562

กลับสู่หน้าหลัก