ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ อัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ อัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่โพสต์ : 6 ธ.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก