ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันที่โพสต์ : 7 ม.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก