ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

วันที่โพสต์ : 17 ม.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก