ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔๑ ชุด โครงการพัฒนาระบบ ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔๑ ชุด โครงการพัฒนาระบบ ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 2563

กลับสู่หน้าหลัก