ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี จำนวน ๑ เครื่อง กิจกรรมยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี จำนวน ๑ เครื่อง กิจกรรมยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 2563

กลับสู่หน้าหลัก