ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 2563

กลับสู่หน้าหลัก