ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔๑ ชุด โครงการพัฒนาระบบ ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔๑ ชุด โครงการพัฒนาระบบ ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 3 มี.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก