ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี จำนวน ๑ เครื่อง กิจกรรมยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี จำนวน ๑ เครื่อง กิจกรรมยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 4 มี.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก