ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพ ๖๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนติดผนัง จำนวน ๖๕ เครื่อง โครงการสมาร์ททีวี ในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพ ๖๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนติดผนัง จำนวน ๖๕ เครื่อง โครงการสมาร์ททีวี ในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 17 มี.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก