ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป [Download]

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [Download]

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท แผนการเรียน อังกฤษ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียน อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2 แผนการเรียน อังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมฯ [Download]

วันที่โพสต์ : 13 พ.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก