ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ งาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนยุคการศึกษา ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ งาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนยุคการศึกษา ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก