ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 2563

กลับสู่หน้าหลัก