ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป[Download]

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ[Download]

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์[Download]

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ , แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่ 2 , แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาไทย -สังคมฯ[Download]

วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก