ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่โพสต์ : 5 มิ.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก