ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่โพสต์ : 12 มิ.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก