ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ (แก้ไข)

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ (แก้ไข)

วันที่โพสต์ : 26 มิ.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก