ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ

วันที่โพสต์ : 30 มิ.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก