ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการออม "ออมเพื่อแม่"

นายสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออม "ออมเพื่อแม่" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและรู้จักรับผิดชอบ จัดโดย งานธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล ลำปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าธนาคารโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558