ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : กิจกรรม “Live for Life ชีวิตกระทบชีวิต”

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “Live for Life ชีวิตกระทบชีวิต” โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นวิทยากร จัดโดยงานห้องสมุด

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558