ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : นร.บุญวาทย์ฯได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการฯ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณครูอรชร พรศิริ และคุณครูพิษณุการณ์ ทรายแก้ว เป็นผู้ควบคุม ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้แก่ ด.ญ.ชุติมา ไชยยากูล นักเรียนชั้น ม.2/15 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้แก่ ด.ช.สุทธิพงศ์ ตาคำแปง นักเรียนชั้น ม.3/2 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้แก่ น.ส.ณัฐชยา สุภานนท์ นักเรียนชั้น ม.6/9 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้แก่ นายตะวัน สุดใจ นักเรียนชั้น ม.5/3

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558