ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : นร.บุญวาทย์ฯได้รับรางวัลจากกิจกรรม “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา ลำปาง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

นายสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการฯ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา ลำปาง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางอาหารสัตว์ ประเภททีม 2 คน ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ น.ส.ภัทรนภางค์ศิริ กาญจนางกูร และ น.ส.จิรดา ฉิมแย้ม นักเรียนชั้น ม.6/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกล่องปริศนา ประเภททีม 2 คน ระดับ ม.ต้น ได้แก่ ด.ช.ศรัณยู รัตนวราห นักเรียนชั้น ม.3/6 และ ด.ช.กฤษฎา เฉิดโฉม นักเรียนชั้น ม.3/7 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นเลียนแบบธรรมชาติ ประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้น(ทีมที่ 1) ได้แก่ นายกิตติคุณ ลาภโต นักเรียนชั้น ม.3/14 ด.ญ.ณัฐณิชา ตันจันทร์ และ ด.ญ.พลอยลิน สายตุ่นแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นเลียนแบบธรรมชาติ ประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้น(ทีมที่ 2) ได้แก่ น.ส.ปาณิศา กันทวัง ด.ญ.ไพลิน วรรณศรี และ ด.ญ.พัทธนันท์ เลิศพิพัฒน์กุล นักเรียนชั้น ม.3/14

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558