ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : ปลูกป่าและสร้างฝาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด และชุมชนบ้านหนองพัฒนา ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สมดุลและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชน ตามโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ บ้านหนองพัฒนา ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558