ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและโรงเรียนมาตรฐาน

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและโรงเรียนมาตรฐาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบวรวิทย์ และ ห้องนโยบายและแผน

วันที่โพสต์ : 30 ต.ค. 2558