ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัยร่วมขบวนแห่งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมขบวนแห่งานบำเพ็ญบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ งานประเพณีของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมงานรวมพลังจิตศรัทธาชาวพุทธ เพื่อร่วมกันทำบุญถวายทานเป็นพุทธบูชาและร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ได้บำเพ็ญบุญกุศล รับฟังพระธรรมเทศนา และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล “กัณฑ์มาลัยปลาย”

วันที่โพสต์ : 24 ธ.ค. 2558