ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : รวมภาพกิจกรรมในช่วงเช้า งาน “คลองผดุงสร้างสุข สัญจร นครลำปาง” วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559

รวมภาพกิจกรรมในช่วงเช้า 1.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2.การแสดงชุด "อลังการนครลำปาง" ของโรงเรียนกัลยาณี 3.การแสดงชุด "กลองสะบัดชัย" ของโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 4.การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา

วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 2559