ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดประชุม VDO Conference ตามนโยบายของรัฐบาล

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดประชุม VDO Conference ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบนโยบายทางการศึกษา และประชุมครูพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางมีผู้บริหาร และครู ตลอดจนทั้งบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมประชุมถึง 1,300 คน ณ อาคารบุญชูตรีทอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 2559